Jelša (Latinsky Alnus glutinosa Gaertn)

Je strom, ktorý dosahuje výšky 20-25 m a všeobecne sa nachádza na celom svete asi v 30 druhoch. V Európe rastie hlavne na mokrých územiach pozdĺž veľkých riek a jazier. Jej výnimočná schopnosť prežiť v znečistenom prostredí, je využívaná pri zalesňovaní a rekultivácii priemyslových terénov. Jelša spolu s borievkou sa používa k údeniu a taktiež k vytváraniu údenárskeho preparátu.

Jelša je veľmi žiadanou surovinou, ale trochu náročnejšia na spracovanie v stolárskom priemysle. Vďaka bohatstve prírodných štruktúr letokruhov, uzlov a nepravidelnému presúvaniu jadra kmeňa v kompozícii s rôznorodosťou farieb - od svetlo zlatých, cez hlbokú, medovo oranžovú, až k tmavo hnedej – je každý predmet vyrobený z jelše unikátom.

Jelša (Latinsky Alnus glutinosa Gaertn)

Jelšové drevo charakterizuje vysoká odolnosť proti vlhku – vyrábajú sa z neho trupy lodí a jácht, drobné kuchynské doplnky, ako sú kuchynské dosky alebo varešky a hračky pre deti. O tom, že jelša je sama o sebe značkou, svedčí to, že Fender vyrába svoje gitary vlastne z dreva jelše, kde je potrebné dlho trvalé zachovanie akustických vlastností, ktoré vynikajú z nezmenenej štruktúry dreva.

 

Pozitívna energia stromu

Tvrdé drevo jelše obdaruje váš dom prírodným teplom, ktoré bolo cenené už starovekými Grékmi, ktorí zasvätili jelše Foroneusovi – vynálezcovi ohňa. Subtílny dotyk jelše podporuje predstavivosť a kreatívne myslenie. Jelša je považovaná za strom chrániaci pred negatívnou energiou a pomáha pri správnom rozhodovaní.