Lipa (Latinsky Tilia cordata Mill)

Sa nachádza v celej Európe s výnimkou severnej Škandinávie a pobrežia Stredozemného mora v 20 druhoch a nespočetnom množstve poddruhov a tried. Dosahuje do 35 m výšky a má až 10 m v obvode kmeňa. Je považovaná za dlhoveký druh stromu – lipy sa dožívajú až 500 rokov. Lipové drevo, ešte dlho po sťatí stromu, si zachováva svoj charakteristický sladký zápach.

Drevo lipy je využívané ako k výrobe nábytkových dýh tak i k výrobe hudobných nástrojov. V dreve dominujú teplá žltá farba a diskrétna tmavo béžová kresba letokruhov. Nábytok z masívneho lipového dreva je celkom ľahký a vyžaduje patričné zaobchádzanie. Lipové drevo, podobne ako smrek a sosna, je drevo mäkké a rozhodne sa nehodí k používaniu v exteriéroch. O tom, že lipa bola i je obľúbenou stolárskou surovinou svedčí fakt, že oltár v kostole sv. Márie v Krakove bol vyrobený Witem Stwoszem práve z tohto druhu dreva.

Lipa (Latinsky Tilia cordata Mill)

 

Pozitívna energia stromu.

Lipa je uznávaná ako symbol pokoja a mieru – od dávna bola vysádzaná ako znak zmieru na hraniciach hospodárstiev, ako pocta pri narodení, svadbách a iných vážnych slávnostných udalostiach, boli z nej vyrábané kolísky pre tých, ktorí práve prišli na tento svet, ako i rakvy pre tých, ktorí ho opustili. Bola vysádzaná v bezprostrednej blízkosti domov a kostolov, aby chránila pred bleskom (naozaj odvádzala blesky od domov, fungovala ako hromozvod). Lipa taktiež inšpirovala básnikov a spisovateľov (Kochanowski, Slowacki, Krasicki alebo Konopnicka). Teplo lipového dreva rozjasní vaše myšlienky, naplní vás pokojom a podobne ako jelša alebo hruška otvorí vašu myseľ k novým inšpiráciám.